Upphandling gällande ekonomisystem för Ålands kommuner och kommunalförbund

Åda Ab inbjuder härmed intresserade ekonomiska aktörer att delta i upphandlingen avseende ett ekonomisystem för 15 st kommuner samt 5 st kommunalförbund. 

Upphandlingen avser ett ramavtal med en leverantör. Syftet med upphandlingen av ramavtalet är att bereda möjlighet för kommunerna och kommunalförbunden att avropa ekonomisystem i den omfattning de har behov av. 

Förväntan på ramavtalet är att tjänsten ska vara flexibel nog att kunna tillgodose kommunernas och kommunalförbundens varierande behov. 

 

För mer information, samt tillgång till anbudsbegäran, vänligen besök: https://www.e-avrop.com/ada/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=44761

 

 

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 12.3.2020