Redaktionell genomgång

Webbplatserna för Ådas kunder håller generellt en hög teknisk kvalitet. De flesta framtida problem med tillgänglighet uppstår sannolikt på grund av redaktionella misstag. Därför rekommenderar vi att man regelbundet gör en redaktionell granskning av nypublicerade eller ändrade sidor.

Följande ingår i granskningen:

  • Korrekt format och hierarki på rubriker
  • Korrekt använda alt-texter
  • Att det inte finns trasiga länkar på sidan
  • Att inte samma länktext används för olika destinationer
  • Att multimediainnehåll är tillgängligt för både synskadade och hörselskadade
  • Att film- och ljudklipp går att slå på och stänga av
  • Det rekommenderar att detta görs en gång per månad för de större webbplatserna, för den mindre kan det ske en gång per kvartal. Av erfarenhet vet man att detta bör följas upp relativt ofta eftersom arbetsbördan att rätta eventuella fel, blir mindre om man göra det ofta.
  • Leveransen sker med en rapport med länkar till de sidor som har problem, med en beskrivning om vad som behöver rättas på respektive sida.

Pris för tjänsten: 100€/timme

Beroende på storlek, tag kontakt för offert.  

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022