Arkitektur

Att jobba med verksamhetsövergripande arkitektur, för att styra och vägleda verksamhets- och IT-förändringar i rätt riktning, är något som allt fler företag och offentliga organisationer betraktar som en absolut framgångsfaktor för utvecklingen av sin verksamhet.

Att ta fram rätt arkitektur måste ske utanför, men i nära samarbete med, dessa förändringsprocesser. Det är detta som är Enterprisearkitektur (EA).

Åda Ab tillhandahåller kompetens och metoder för att ta fram målarkitektur (enterprise arkitektur) till våra ägare.

I projekt och utvecklingsarbete tillhandahåller Åda Ab arkitekter med fokus på infrastruktur och säkerhet men även inom informationsområdet.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 25.4.2016