E-tjänster

Tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice benämns ofta e-tjänster. Tjänsterna kan vara olika typer av ärenden som medborgare eller företag har med en offentlig myndighet, kommun eller organisation.

Åda tillhandahåller och utvecklar e-tjänster för våra kunder samt tillhandahåller en metod för att successivt införa e-tjänster.

Åda installerar Vetumas lösning för e-id vilket är en förutsättning för ett flertal e-tjänster. Installationen av e-id innebär att ägare och kunder inte behöver avtala med Vetuma och banker. Detta sköter Åda. Åda avtalar även med e-tjänstleverantörer vilket möjliggör för alla våra ägare och kunder att nyttja e-tjänsten, t.ex. Harava för medborgardialog samt Lupapiste för bygglovsansökan.

Exempel på e-tjänster som är på gång att införas är av- och påställning av bilar, e-legitimering i hembygdsrättsansökan och flera kommunala e-tjänster.

 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 25.4.2016