Förvaltning

Förvaltningen vid Åda handhar ett flertal olika IT-system som hela tiden måste förnyas och uppdateras i takt med utvecklingen av den verksamhet systemen stöder. Systemförvaltningen inkluderar allt från ändringshantering, felrättningar, användarstöd, daglig drift och underhåll till anpassningar, förbättringar och i vissa fall även saneringar. Inom systemförvaltningen paketeras allt det som krävs för att driva IT-systemen framåt.

Systemförvaltning hos Åda är kostnadseffektivt för verksamheten och ger en ökad kompetens, en behovsstyrd utveckling, stabil drift och hög tillgänglighet.

Åda tar ansvar för att arbetet sköts effektivt, professionellt och utgående från varje kunds behov och krav.

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 27.2.2016