PPS-utbildning

PPS - Praktisk ProjektStyrning - är en projektstyrningsmodell som ger ett komplett stöd för projektarbetet. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer.

Kompetens gällande projektstyrning krävs inte bara hos projektledaren utan även hos resursägare, styrgrupper, projektgrupper, beställare och medarbetare samt hos organisationens högsta ledning.

Åda erbjuder, i samarbete med Tieto, full utbildning inom PPS där du som projektdeltagare får den kunskap och de verktyg du behöver för att göra samtliga projekt mer lönsamma och lättare att behålla kontrollen över.

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 29.8.2019