Projektcoachning

Åda Ab erbjuder alla aktieägare projektcoachning även vid projekt som inte är IT-relaterade. Detta kan gälla allt från projektcoachning vid uppstart av ett projekt och vägledning under projektets gång till hjälp med det avslutande arbetet.

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 25.4.2016