Administration

Staben på Åda Ab sköter bolagets administration och hanterar frågor gällande ekonomi, personal, information och övrig förvaltning.

Staben består av personalchef och ekonom. Kontakta ekonomen för frågor om ekonomi, i övriga frågor kan personalchefen kontaktas.

 

 

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 26.6.2017