Upphandlingar

Åda Ab är en så kallad anknuten enhet enligt 10 § i Lagen om offentlig upphandling (FFS 2007/348). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder.

Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som Ådas styrelse fastställt och som bolaget följer samt de allmänna avtalsvillkor som hänvisas till flertalet upphandlingar.

Inga upphandlingar hittades.

Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 2.3.2017