Upphandlingar

Åda Ab är en så kallad anknuten enhet enligt 10 § i Lagen om offentlig upphandling (FFS 2007/348). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder.

Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som Ådas styrelse fastställt och som bolaget följer samt de allmänna avtalsvillkor som hänvisas till flertalet upphandlingar.

Arbetsplatsutrustning

16.11.2017 | Upphandlingar
Åda Ab inbjuder intresserade anbudsgivare att delta i upphandling av arbetsplatsutrustning bestående av datorer, surfplattor, skärmar och datortillbehör. Avtal kommer att tecknas på två (2) år med...

Server- och lagringssystem och nätverk med tillhörande mjukvara

30.10.2017 | Upphandlingar
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna ramavtalsupphandling med förnyad konkurrensutsättning avseende nedan beskrivna produkter. Upphandlingen innehåller ramavtal för...

In- och utalarmeringssystem

23.10.2017 | Upphandlingar
Åda Ab inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende ett in- utalarmeringssystem för Alarmcentralen på Åland. Alarmcentralen är en enhet inom Ålands polismyndighet...
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 23.10.2017