Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Vid den ordinarie bolagsstämman den 14 juni 2016 valdes styrelse för perioden juni 2016-juni 2017. Vid en extra bolagsstämma den 31 augusti 2016 valdes ytterligare en styrelseledamot in. Vid ytterligare en extra bolagsstämma 11 januari 2017 ersattes avgående styrelseledamot Katarina Donning av nya styrelseledamoten Ida Eklund.

Styrelsen för Åda Ab består fr.o.m. januari 2017 av:

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Petri Carlsson
Kristian Eriksson
Anna Dahlman
Ida Eklund
 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 14.6.2017