Startsida

Nyheter

Information till Ådas kunder och användare med anledning av att Åland är i spridningsfasen gällande Covid-19

Då Åland nu har konstaterats vara i spridningsfasen kommer Åda att hantera kundärenden enligt följande: Som under våren 2020 kommer Åda nu åter att begränsa närvaron ute hos kund så att endast...
Läs mer om Information till Ådas kunder och användare med anledning av att Åland är i spridningsfasen gällande Covid-19 ›
God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!

Läs mer om God Jul och Gott Nytt År! ›
Åda-projekten, till exempel det gemensamma ekonomisystemet, bygger på samarbete. Ingen kan bestämma allt utan alla inblandade får ge och ta och det finns alltid en minsta gemensam nämnare, säger Ådas vd Katarina Donning.

Åland bättre än Fastlandsfinland – IT-samarbete gör åländska kommuner mindre sårbara

"Ett gemensamt ekonomisystem tas snart i bruk i de åländska kommunerna och kommunalförbunden. De har varit med och utformat systemet medan det samägda bolaget Åda skött upphandlingen. Enligt en...
Läs mer om Åland bättre än Fastlandsfinland – IT-samarbete gör åländska kommuner mindre sårbara ›
Great Place to Work certifiering 2020

Åda är en Great Place to Work 2020!

Åda är en Great Place to Work 2020! Hela 74 % av de som jobbar på Åda tycker att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”. Vi är stolta och glada över certifieringen och resultatet.  
Läs mer om Åda är en Great Place to Work 2020! ›

KPMG-revision av vår mognadsgrad ger nuläge och rekommendationer

Inom landskapsregeringens projekt gällande IT-samordning har delprojektet Skapa förutsättningar haft som syfte att ge Åda möjlighet att öka sin kapacitet och förmåga att tillgodose offentlig sektors...
Läs mer om KPMG-revision av vår mognadsgrad ger nuläge och rekommendationer ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2019