Minigranskning av nyutvecklad sajt

Granskning av 4 sidor utifrån WCAG 2.1 A och AA. Sidorna bör väljas utifrån att de är välanvända med många olika funktioner på (till exempel formulär, puffar osv). Upptäcker man fel i ett element så finns felet även på andra sidor och man kan på så sätt, utifrån några få sidor, få en bra bild av hela sajten.

Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

  • Beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare
  • vilka krav som uppfylls
  • vilka krav som inte uppfylls
  • hänvisning av problem till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer
  • förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen
  • rekommendation om hur tillgänglighetsredogörelse bör uppdateras.

Pris för granskningen: 1 210 € 

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022