Bild av IT-produkter på ett skrivbord

Produkter & tjänster

Åda Ab erbjuder snabb och rättssäker IT-service med hög effektivitet och god kvalitet. Genom att tillgodose ägarnas behov av e-tjänster, IT-drift, IT-utveckling och IT-förvaltning bidrar Åda Ab till att aktieägarna i sin tur kan erbjuda bästa möjliga service till boende och verksamma på Åland.
Åda Ab koordinerar och upphandlar IT-lösningar för ägarna och stöder ägarna i olika projekt kring IT-frågor. Tjänsterna prissätts enligt självkostnadsprincip.

Ådas tjänster riktar sig enbart till aktieägarna.

I menyn kan du läsa mer om alla våra tjänster.

Intresserad av att köpa tjänster från oss? Ta kontakt!