Produkter & tjänster

Åda Ab erbjuder snabb och rättssäker IT-service med hög effektivitet och god kvalitet. Genom att tillgodose ägarnas behov av e-tjänster, IT-drift, IT-utveckling och IT-förvaltning bidrar Åda Ab till att aktieägarna i sin tur kan erbjuda bästa möjliga service till boende och verksamma på Åland.
Åda Ab koordinerar och upphandlar IT-lösningar för ägarna och stöder ägarna i olika projekt kring IT-frågor. Tjänsterna prissätts enligt självkostnadsprincip.

Ådas tjänster riktar sig enbart till aktieägarna.

I menyn kan du läsa mer om alla våra tjänster.

Intresserad av att köpa tjänster från oss? Ta kontakt!

Nyheter inom Produkter & tjänster

3.6.2020 - Lyckad uppgradering av Mariehamns stads servermiljö
På uppdrag av Mariehamns stad gjorde Åda, i början av maj 2020, en stor uppgradering av Stadens IT-miljö till ny och senast tillgänglig teknik gällande...  
Läs mer om Lyckad uppgradering av Mariehamns stads servermiljö ›
3.5.2019 - Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop - 15.5.2019 (Kundinformation)
Åländska myndigheter köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år och...
Läs mer om Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop - 15.5.2019 ›
15.2.2018 - Arbetsplatsutrustning
Åda har tillsammans med Ålands landskapsregering, Ålands- Hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Högskolan på Åland under 2017 tagit fram arbetsplatsutrustning bestående av datorer, laptops,...
Läs mer om Arbetsplatsutrustning ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2019