Produkter & tjänster

Åda Ab erbjuder snabb och rättssäker IT-service med hög effektivitet och god kvalitet. Genom att tillgodose ägarnas behov av e-tjänster, IT-drift, IT-utveckling och IT-förvaltning bidrar Åda Ab till att aktieägarna i sin tur kan erbjuda bästa möjliga service till boende och verksamma på Åland.
Åda Ab koordinerar och upphandlar IT-lösningar för ägarna och stöder ägarna i olika projekt kring IT-frågor. Tjänsterna prissätts enligt självkostnadsprincip.

Ådas tjänster riktar sig enbart till aktieägarna.

I menyn kan du läsa mer om alla våra tjänster.

Intresserad av att köpa tjänster från oss? Ta kontakt!

Nyheter inom Produkter & tjänster

10.3.2022 - Ny produktkatalog för arbetsplatsutrustning att beställa från! (Kundinformation)
Vintern 2022 genomförde Åda Ab en offentlig upphandling av arbetsplatsutrustning. Mariehamns Kontorsmaskiner Ab (MKAB) och Dustin Finland Oy (Dustin) gav de vinnande anbuden. Åda Ab kan nu erbjuda...
Läs mer om Ny produktkatalog för arbetsplatsutrustning att beställa från! ›
1.3.2021 - Ny produktkatalog för skrivare (Kundinformation)
Under hösten 2020 upphandlades, tillsammans med Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab gav det vinnande anbudet som återförsäljare av skrivare från ...
Läs mer om Ny produktkatalog för skrivare ›
13.10.2020 - Bra tillgänglighet via Ådas hemsidespaket (Kundinformation)
Enligt Svenska Yles test av tillgänglighet på webbplatser är Saltviks hemsida mest tillgänglig av de offentliga och samhällsviktiga webbplatser som granskades. Saltvik och ett flertal kommuner har...
Läs mer om Bra tillgänglighet via Ådas hemsidespaket ›
3.6.2020 - Lyckad uppgradering av Mariehamns stads servermiljö
På uppdrag av Mariehamns stad gjorde Åda, i början av maj 2020, en stor uppgradering av Stadens IT-miljö till ny och senast tillgänglig teknik gällande...  
Läs mer om Lyckad uppgradering av Mariehamns stads servermiljö ›
3.5.2019 - Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop - 15.5.2019 (Kundinformation)
Åländska myndigheter köper varor och tjänster för miljonbelopp varje år och...
Läs mer om Informationstillfälle om offentlig upphandling via e-Avrop - 15.5.2019 ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 1.9.2022