Applikationstjänster

Ådas applikationsteam tillser driften av de applikationer som finns i den servermiljö Åda sköter för organisationen. Vad som ingår i respektive applikations förvaltning framgår av överenskomna tjänstebeskrivningar. Vid uppdatering av en applikation lönar det sig alltid att kontakta oss så att vi kan medverka och planera in uppdateringen.

Publicerad 29.8.2019
Uppdaterad 4.1.2022