Applikationer på en dataskärm

Applikationstjänster

Ådas applikationsteam tillser driften av de applikationer som finns i den servermiljö Åda sköter för organisationen. Vad som ingår i respektive applikations förvaltning framgår av överenskomna tjänstebeskrivningar. Vid uppdatering av en applikation lönar det sig alltid att kontakta oss så att vi kan medverka och planera in uppdateringen.