Kontroll av åtgärdade brister på redan granskad sajt

Kontroll utifrån den gransknings om redan gjorts, och de åtgärder som gjorts på sajten. Test att de tidigare bristerna nu uppfyller WCAG-kriterierna. Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

Beskrivning av de olika åtgärder som gjorts kontroll på, utifrån tre kriterier.

  • Vilka krav som efter kontroll uppfylls
  • Vilka krav som fortfarande inte uppfylls
  • Problemen hänvisas till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer.
  • Vid behov föreslås åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen.
  • Rekommendationen om hur tillgänglighetsredogörelse bör uppdateras.

Pris för tjänsten: 495,00 euro.