Kontroll av åtgärdade brister på redan granskad sajt

Kontroll utifrån den gransknings om redan gjorts, och de åtgärder som gjorts på sajten. Test att de tidigare bristerna nu uppfyller kriterierna för WCAG 2.1 A och AA. Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

Beskrivning av de olika åtgärder som gjorts kontroll på, utifrån tre kriterier.

  • vilka krav som efter kontroll uppfylls
  • vilka krav som fortfarande inte uppfylls
  • Problemen hänvisas till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer.
  • Vid behov föreslås åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen.
  • Rekommendationen om hur tillgänglighetsredogörelse bör uppdateras.

Pris för tjänsten: 100€ / timme.

Priset är beroende på antal punkter som ska granskas, tag kontakt för offert. 

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022