Granskning av nyutveckling på redan granskad sajt

När nya funktioner har lanserats, eller nya sidor har publicerats, granskar vi att funktionen eller sidorna uppfyller WCAG 2.1 A och AA.

Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

  • Beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare.
  • vilka krav som uppfylls
  • vilka krav som inte uppfylls
  • Hänvisning av problemen till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer.
  • Förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen.
  • Rekommendationen om hur tillgänglighetsredogörelse bör uppdateras.

Pris för tjänsten: 100€/timme

 Priset är beroende på antal punkter som ska granskas, tag kontakt för offert. 

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022