Granskning av nyutveckling på redan granskad sajt

När nya funktioner har lanserats, eller nya sidor har publicerats, granskas att funktionen eller sidorna uppfyller de aktuella WCAG-kriterierna. 

Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

  • Beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare.
  • Vilka krav som uppfylls
  • Vilka krav som inte uppfylls
  • Hänvisning av problemen till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer.
  • Förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen.
  • Rekommendationen om hur tillgänglighetsredogörelse bör uppdateras.

Pris för tjänsten: 495,00 euro.