Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

LPA
Införande av löne- och personaladministrativt system.

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Införandet av nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Hemsidespaket
Implementation av hemsidespaket.

Upphandling VIS

Upphandling av ett nytt VIS tillsammans med kund. 

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Upphandling av ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund. 

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Implementation STUDS

Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

Framtida nätverk

Flera projekt för våra kunder gällande deras nätverk. 

Förstudie KKR

Förstudie av Körkortsregistret. 

Övergång till PC miljö

Projekt för att överföra en kund från terminalservermiljö till PC miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 24.2.2020