Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Skapar förutsättningar för att kunderna ska kunna implementera den nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Hemsidespaket
Implementation av hemsidespaket.

Upphandling VIS

Upphandling av ett nytt VIS tillsammans med kund. 

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Projektet har nu utfört två av tre faser. Fas tre startas under hösten där det upphandlade resultatet implementeras i de verksamheter som avropat. 

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Implementation Stuart

Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

Framtida nätverk

Flera projekt för våra kunder gällande deras nätverk. 

Övergång till PC miljö

Projekt för att överföra en kund från terminalservermiljö till PC miljö. 

Implementation av Abilita socialvård inom KST

Projekt för att sammanslå kommunernas dokumentation gällande socialvårdsärenden till en databas då KST inleder sin verksamhet 1/1 2021. 

Upphandling av skrivare 

En ny upphadnling av skrivare utförs då den nuvarande löper ut under sommaren. 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 6.8.2020