Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

LPA
Införande av löne- och personaladministrativt system.

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Införandet av nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Hemsidespaket
Implementation av hemsidespaket.

Upphandling VIS

Upphandling av ett nytt VIS tillsammans med kund. 

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Förstudie inför upphandling av ett ekonomisystem.

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Skapande av formulär

Skapande av formulär i e-tjänster för Ålands landskapsregering och dess myndigheter

Implementation STUDS

Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 25.11.2019