Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med, januari 2024:

Ålandstrafikens digitaliseringsresa

Åda arbetar tillsammans med infrastukturavdelningen och Ålandstrafiken med en större projekthelhet vad gäller kollektivtrafiken på Åland. För närvarande pågår delprojekten webbokning och nätverk till hamnarna.

Stadens bokningssystem

Åda utreder på uppdrag av Mariehamns stad hur ett nytt system för bokningar inom kultur- och fritidssektorn skulle kunna se ut och fungera.

Upphandling av konsulter

Åda genomför en upphandling av olika IT-konsulter som kunderna sedan kan anlita.

Informationssäkerhetsprogram

Ett större program som genomförs i samarbete med landskapsregeringen. Delprojektet hosting pågår och projekt för tjänstefiering och informationssäkerhet är i uppstartsfasen.

E-tjänster

Den nya versionen av e-tjänstplattformen har nyligen implementerats. Nu när plattformen är uppdaterad är det ett ypperligt läge för kunder som ännu inte använt tjänsten att ta den i bruk.

Webbplatspaket

Ramavtalet för experttjänster inom webbutveckling och -design går ut i vår. Med anledning av det genomför Åda en ny upphandling.

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund

Införande av det nya ekonomisystemet för kommuner och kommunalförbund pågår för närvarande i Jomala och Geta. Flera kommuner och kommunalförbund har avropat systemet och står på kö för att starta sina införandeprojekt.

Brandväggar

Byte av brandväggar hos kunder.