Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Skapar förutsättningar för att kunderna ska kunna implementera den nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Webbplatspaket och specialisttjänster inom Drupal och grafisk design
Implementation av webbplatspaket, support och vidareutveckling. 

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Projektet har nu utfört två av tre faser. Fas tre startas under hösten där det upphandlade resultatet implementeras i de verksamheter som avropat. 

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Implementation Stuart

Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

Framtida nätverk

Projekt gällande nätverk hos våra kunder. 

Övergång till PC miljö

Projekt för att överföra en kund från terminalservermiljö till PC miljö. 

Implementation av Abilita socialvård inom KST

Projekt för att sammanslå kommunernas dokumentation gällande socialvårdsärenden till en databas då KST inleder sin verksamhet 1/1 2021. 

Upphandling av skrivare 

En ny upphadnling av skrivare utförs då den nuvarande löper ut under sommaren. 

Implementation av Suomi.fi befogenheter 

Projekt för att implementetera möjlighethet att använda sig av digitala fullmakter vid besiktningsbokning och av- och påställning hos FMÅ. Kommer möjliggöra att både privata kunder och företag kan boka besiktning men även av- och påställning. 

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 16.9.2020