Pågående projekt

LPA
Införande av löne- och personaladministrativt system.

eRöstning
Implementation av det upphandlade systemet för internetröstning.

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Införandet av nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Fordonsmyndigheten - meddelandetjänst
Införande av meddelandetjänsten för besiktningskalleser.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Hemsidespaket
Implementation av hemsidespaket.

Upphandling VIS

Upphandling av ett nytt VIS tillsammans med kund. 

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Förstudie inför upphandling av ett ekonomisystem.

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Kartläggning
Kartläggningar av myndigheters IT-miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 24.7.2019