Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

ax.Domän
Vidareutveckling av whois.ax funktionen för domänhantering.

Webbplatspaket och specialisttjänster inom Drupal och grafisk design
Implementation av webbplatspaket, support och vidareutveckling. 

Implementation Stuart

Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

Framtida nätverk

Projekt gällande nätverk hos våra kunder. 

Övergång till PC miljö

Projekt för att överföra en kund från terminalservermiljö till PC miljö. 

Implementation av Suomi.fi befogenheter 

Projekt för att implementetera möjlighethet att använda sig av digitala fullmakter vid besiktningsbokning och av- och påställning hos FMÅ. Kommer möjliggöra att både privata kunder och företag kan boka besiktning men även av- och påställning. 

Upphandling av ett nytt IT-system för körkortsregister

Projekt för att upphandla ett nytt system för körkortsregister. 

Wifi kartläggning 

Kartläggning av Wifi nätverk. 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 16.3.2021