Pågående projekt

LPA
Införande av löne- och personaladministrativt system.

eRöstning
Implementation av det upphandlade systemet för internetröstning.

Implementation av in- och utalameringssystem
Implementation av ett nytt in- och utalarmeringssystem. 

Å-KaPA
Införandet av nationella servicearkitekturen.
Mer information om projektet hittar du Här.
​Pressrelese daterad 25.01.2018 hittar som bilaga men även Här

ax.Domän
Vidareutveckling av who.is funktionen för domänhantering.

Office365
Införande av Office365 till myndigheter.

Framtida arbetsplatslösning
Förstudie gällande teknisk lösning för verksamhetens arbetsplatser.

Fordonsmyndigheten - meddelandetjänst
Införande av meddelandetjänsten för besiktningskalleser.

Implementation av E-tjänster och säker dataöverföring
Implementation av en e-tjänstplattform. 

Hemsidespaket
Implementation av hemsidespaket.

VIS
Förstudie inför upphandling av vårdinformationssystem.

Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund
Förstudie inför upphandling av ett ekonomisystem.

Skapa förutsättningar
Projekt för införande av proceser för effektiv ärende- och kundförvaltning.

Kartläggning
Kartläggningar av myndigheters IT-miljöer.

Framtida drift nätverk
Förstudie gällande myndigheters nätverk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 22.2.2016
Uppdaterad 10.4.2019