Pågående projekt

Nedan några av de projekt vi just nu arbetar med: 

Webbplatspaket och specialisttjänster inom Drupal och grafisk design
Implementation av webbplatspaket, support och vidareutveckling. 

Implementation Stuart
Implementation av ett nytt studiestödssystem för AMS

Framtida nätverk
Projekt gällande nätverk hos våra kunder. 

Införande av ett nytt IT-system för körkortsregister
Projekt för att implementera det upphandlade systemet för körkortsregister hos Fordonsmyndigheten. 

Införande av ekonomisystem till kommuner och kommunalförbund
Program för att ta i bruk det upphandlade ekonomisystemet till kommuner och kommunalförbund som avropar systemet. 

Förstudie av fordonsregistret 
En förstudie för att kartlägga nuläge och titta på behov inför en eventuell framtida upphandling. 

VIS-upphandling
Deltagande i framtagande av underlag till upphandling av nytt Vårdinformationssystem (VIS).

Brandväggar
Byte av brandväggar hos våra kunder