Människor vid ett bord med en dator på

Förvaltning

Förvaltningen vid Åda handhar ett flertal olika IT-system som hela tiden måste förnyas och uppdateras i takt med utvecklingen av den verksamhet systemen stöder. Systemförvaltningen inkluderar allt från ändringshantering, felrättningar, användarstöd, daglig drift och underhåll till anpassningar, förbättringar och i vissa fall även saneringar. Inom systemförvaltningen paketeras allt det som krävs för att driva IT-systemen framåt.

Systemförvaltning hos Åda är kostnadseffektivt för verksamheten och ger en ökad kompetens, en behovsstyrd utveckling, stabil drift och hög tillgänglighet.

Åda tar ansvar för att arbetet sköts effektivt, professionellt och utgående från varje kunds behov och krav.

Ådas avgifter ska täcka kostnaderna för de tjänster som levereras och eventuella överskott återinvesteras. Ådas prissättning är uppbyggd enligt följande:

  • Löpande arbete med ärenden enligt timprisersättning.
  • Löpande uppdrags- eller projektarbete som faktureras utifrån en riktgivande offert (timprisersättning som grund).
  • Grundavgift, en fast månatlig avgift för våra helhetskunder. I grundavgiften ingår visst basunderhåll gällande servermiljö och nätverk samt tillgång till servicedesk och hantering av enklare ärenden och felsökning. I grundavgiften ingår även möten med våra kunder gällande bl a IT-förvaltnings- och utvecklingsfrågor samt övergripande omvärldsbevakning.
  • Tjänster prissätts enligt avtal för respektive tjänst.