Om Åda

Åda Ab startades med syftet att erbjuda IT-relaterade tjänster till sina ägare inom offentlig sektor på Åland. Genom att samla den offentliga sektorns IT-relaterade arbetsuppgifter på ett och samma ställe effektiviserar man samarbetet mellan ägarna och underlättar möjligheterna till utveckling och förnyelse i den föränderliga IT-världen. Åda Ab verkar som offentliga Ålands IT-bolag och sköter såväl drift och support som förvaltning samt bidrar till att driva IT-relaterade projekt framåt.

Alla åländska kommuner, kommunalförbund och andra åländska offentligrättsliga organisationer kan bli aktieägare och därefter nyttja bolagets tjänster. Andra än offentligrättsliga organisationer tillåts inte bli ägare i bolaget. 

Bolagets tjänster riktar sig enbart till aktieägare. Bolaget bedrivs inte i syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Nyheter inom Om Åda

5.7.2022 - Katarina Donning lämnar Åda Ab och tjänsten som vd den 31 augusti (Om Åda)
Åda Ab meddelar idag att vd Katarina Donning har informerat styrelsen om att hon lämnar bolaget och sin tjänst som Vd den 31 augusti 2022. Katarina Donning har verkat som vd för bolaget sedan 1...
Läs mer om Katarina Donning lämnar Åda Ab och tjänsten som vd den 31 augusti ›
23.6.2022 - Åda är ett Great Place to Work i år igen! (Om Åda)
Årets medarbetarundsökning gjordes i maj 2022 och glädjande nog fick vi resultatet att hela 76 % av de som deltog i undersökningen tycker att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”. 81...
Läs mer om Åda är ett Great Place to Work i år igen! ›
17.6.2022 - Ordinarie bolagsstämma 30.6.2022 (Om Åda)
Åda Ab håller ordinarie bolagsstämma torsdag 30.6.2022 kl. 15.00 i konferensrum Klinten, iTiden. Se bilagd kallelse.  Välkomna!
Läs mer om Ordinarie bolagsstämma 30.6.2022 ›
17.6.2021 - Ordinarie bolagsstämma 21.6.2021 (Om Åda)
Åda Ab håller ordinarie bolagsstämma måndag 21 juni 2021 kl. 15:00 i konferensrum Klinten, iTiden. Se bilagd kallelse.  Välkomna!
Läs mer om Ordinarie bolagsstämma 21.6.2021 ›
4.12.2020 - Åland bättre än Fastlandsfinland – IT-samarbete gör åländska kommuner mindre sårbara (Om Åda)
"Ett gemensamt ekonomisystem tas snart i bruk i de åländska kommunerna och kommunalförbunden. De har varit med och utformat systemet medan det samägda bolaget Åda skött upphandlingen. Enligt en...
Läs mer om Åland bättre än Fastlandsfinland – IT-samarbete gör åländska kommuner mindre sårbara ›
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 17.12.2020