Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Styrelsen för Åda Ab:

Johan Rothberg, ordförande

Anna Dahlman
Barbara Heinonen
Jeanette Pajunen
Marika Mattfolk
Tom Gråhn

 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 17.6.2021