Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Styrelsen för Åda Ab:

Andreas Perjus, ordförande

Ida Hellgren, viceordförande
Fredrik Wiklund
Richard Boije
Susanna Mattsson