Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Styrelsen för Åda Ab:

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Kristian Eriksson
Anna Dahlman
John Eriksson
Barbara Heinonen

 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 11.3.2020