Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Styrelsen för Åda Ab:

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Petri Carlsson
Kristian Eriksson
Anna Dahlman
John Eriksson
 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 18.1.2019