Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Vid den ordinarie bolagsstämman den 14 juni 2017 blev den tidigare styrelsen återvald i sin helhet.

Styrelsen för Åda Ab:

Anders Wiklund, ordförande

Runa Tufvesson
Petri Carlsson
Kristian Eriksson
Anna Dahlman
Ida Eklund
 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 14.6.2018