Styrelse

Bolagets styrelse väljs på bolagsstämman och kan enligt bolagsordningen bestå av högst åtta medlemmar, inklusive ordförande.

Styrelsen för Åda Ab:

Andreas Perjus, ordförande

Anna Dahlman
Ida Hellgren
Fredrik Wiklund
Richard Boije
 

 

Publicerad 5.3.2016
Uppdaterad 1.7.2022