Händer som håller i en platta samt en dator i bakgrunden

E-tjänster

Tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice benämns ofta e-tjänster. Tjänsterna kan vara olika typer av ärenden som medborgare eller företag har med en offentlig myndighet, kommun eller organisation.

Åda tillhandahåller och utvecklar e-tjänster i samråd med våra kunder för att successivt införa flera e-tjänster i den offentliga sektorn.

Åda har upphandlat och implementerat en e-tjänsteplattform som möjliggör för kunderna att att skapa digitala formulär samt inhämta uppgifter via säker dataöverföring. E-tjänstplattformen använder Suomi.fi tjänsterna för bl a elektronisk identifiering och betalning. 

Genom Å-KaPA projektet möjliggörs implementation av ytterligare e-tjänster för offentliga sektorn och tjänster som redan införts och som är på väg att implementeras är bl a av- och påställning av bilar och meddelandetjänst för besiktningskallelser.