Klarspråksgranskning

Enligt WCAG ska alla texter ha tydliga rubriker som gör det enkelt för besökaren att hitta det den letar efter. En examinerad språkkonsult i svenska, expert på just klarspråk, granskar 10 sidor utifrån följande punkter:

  • Är rubrikerna tydliga och förklarande?
  • Är det rätt information i förhållande till målgruppens behov?
  • Står informationen i rätt ordning?
  • Är det lagom långa stycken?
  • Finns det underrubriker som gör det lätt för läsaren att navigera?
  • Är det ett språk och meningsbyggnad som är begriplig för läsaren?

Leverans består av en rapport med resultatet och tips på vad ni kan göra för att förbättra den språkliga tillgängligheten.

Pris för tjänsten: 495 €