Administration

Staben på Åda Ab sköter bolagets administration och hanterar frågor gällande ekonomi, personal, information och övrig förvaltning.

Staben består av administrativ chef och HR-administratör. Kontakta administrativ chef eller HR-administratör för frågor i administrativa ärenden.

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 26.2.2020