Administration

Staben på Åda Ab sköter bolagets administration och hanterar frågor gällande ekonomi, personal, information och övrig förvaltning.

Staben består av administrativ chef, ekonom (vakant) och administrativ assistent. Kontakta administrativ chef eller administrativ assistent för för frågor i administrativa ärenden.

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 11.9.2019