Administration

Staben på Åda Ab sköter bolagets administration och hanterar frågor gällande ekonomi, personal, information och övrig förvaltning.

Staben består av administrativ chef, HR-administratör och ekonomiassistent. Kontakta administrativ chef eller HR-administratör för frågor i administrativa ärenden och ekonomiassistent för frågor gällande ekonomi och fakturering.

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 14.10.2022