Administration

Staben på Åda Ab sköter bolagets administration och hanterar frågor gällande ekonomi, personal, information och övrig förvaltning.

Staben består av personalchef, ekonom och administrativ assistent. Kontakta ekonom för frågor om ekonomi, i övriga frågor kan antingen personalchef eller administrativ assistent kontaktas beroende på ärende.

 

 

Publicerad 24.2.2016
Uppdaterad 20.11.2018