Upphandlingsstöd

Åda kan även hjälpa till med upphandlingsstöd baserat på vår process för upphandlingsstöd. Vi kan erbjuda stöd från strategi till förvaltning uppdelat i tre steg; förstudie, upphandling, implementation och förvaltning. Se gärna en schematisk bild över hur vi arbetar här. 

 

Publicerad 29.5.2019
Uppdaterad 1.6.2020