Grit:lab

Åda är stolt partner i grit:lab

För att svara på IT-branschens höga efterfrågan på ny kompetens beslutade Ålands landskapsregering att instifta en ny engelskspråkig, studiemedelberättigad utbildning inom programmering och digital utveckling. Skolan, som fick namnet grit:lab, tog det första året emot 50 studenter som har sitt Campus på PAF, en av nätverkets största partners.

Utöver campus har man på Åland förberett ett aktivt partnernätverk med ett tiotal techföretag varav Åda Ab är en del. 

Läs mer: 
https://gritlab.ax/about
https://news.cision.com/se/miltton/r/aland-oppnar-innovativ-lararfri-techskola-for-att-utbilda-framtidens-talanger,c3459968