Bakgrund

Ålands landskapsregering antog den 5 november 2012 styrdokumentet ”Digital agenda för landskapet Åland”. Målet med Ålands Digitala Agenda är att genom IT-samverkan omvandla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle.

Som en del av förverkligandet av Ålands Digitala Agenda ingick I juni 2014 Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund ett samverkansavtal där man enades om att bilda ett gemensamt icke vinstdrivande bolag, Åda Ab. Bolagsordningen färdigställdes och i början av november 2014 registrerades bolaget.

Den 1 januari 2015 överförde Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Högskolan på Åland och Mariehamns stad sin IT-personal till bolaget som startade upp sin verksamhet i gemensamma lokaler i ITiden i Mariehamn.

Under uppstartsåret 2015 fokuserade bolaget på att bygga upp verksamhetsförutsättningarna genom att inleda arbetet med att förenhetliga arbetssätt och IT-strukturer. Parallellt med arbetet att bygga upp bolaget har ett antal olika projekt initierats, påbörjats, fortlöpt och avslutats. Arbetet med att utveckla det offentliga Ålands IT-struktur har således inletts.

Publicerad 23.2.2016
Uppdaterad 29.10.2020