Tillgänglighetsgranskning Stor

Hela sajten granskas för det som går att granska automatiskt, till exempel rubrikstrukturen, kontrast och semantiken för tekniska hjälpmedel. Därtill görs en manuell granskning på utvalda sidor av de kriterier som inte går att granska maskinellt, till exempel:

 • Tangentbordsnavigering
 • Bilder
 • Rörliga innehåll såsom bildspel, filmer
 • Layout vid zoom
 • Tydliga titlar, rubriker och länkar

Hur många sidor vi granskar manuellt beror på sajtens storlek.

 • upp till 1 000 sidor - 10 sidor granskas manuellt

Leveransen sker i form av en rapport som innehåller följande:

 • Beskrivning av de problem som granskningen visar på och hur det försvårar för användare
 • Vilka krav som uppfylls
 • Vilka krav som inte uppfylls
 • Hänvisning av problemen till aktuella punkter enligt WCAG:s riktlinjer
 • Förslag på åtgärder och lösningsförslag för hur tillgängligheten kan förbättras, med konkreta förslag, för att uppfylla lagen
 • Tillgänglighetsredogörelse

Pris för granskningen - upp till 1000 sidor: 3 520 euro 

Över 1000 sidor: tag kontakt för offert