Digital tillgänglighet

Enligt Landskapslag (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen måste webbplatser som tillhandahålls av landskaps- eller kommunalförvaltningen tillgänglighetsgranskas och ett tillgänglighetsutlåtande måste finnas publicerat på varje webbplats.

Åda Ab har därför upphandlat tjänster gällande tillgänglighet och erbjuder nu sina kunder att avropa dessa. Alla tjänster ges som en digital tjänst i samarbete med 7minds. Om besök på plats önskas tillkommer kostnader.

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 24.8.2022