Skrivare

Våren 2016 genomförde Åda Ab en offentlig upphandling av skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab gav det vinnande anbudet som återförsäljare av skrivare från Kyocera. 
Åda Ab kan således erbjuda alla sina ägare ett utbud av skrivare som listas i den bifogade produktkatalogen. 

Fram till våren 2020 sålde Åda dessa skrivare även som tjänst. Detta upphör tillfälligt tills dess att en ny upphandling av skrivare är genomförd under sommaren 2020.

Läs mer i produktkatalogen som du hittar som bilaga.

Publicerad 29.8.2019
Uppdaterad 26.3.2020