Skrivare

Under hösten 2020 upphandlades, tillsammans med Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab gav det vinnande anbudet som återförsäljare av skrivare från Kyocera.

Åda erbjuder nu alla sina ägare ett utbud av skrivare att köpa eller hyra med eller utan serviceavtal. Utbudet och valmöjligheterna beskrivs i bifogad produktkatalog.

För beställning och mer info - kontakta First Line.