Skrivare

Våren 2016 genomförde Åda Ab en offentlig upphandling av skrivare där Mariehamns Kontorsmaskiner Ab gav det vinnande anbudet som återförsäljare av skrivare från Kyocera. 
Åda Ab kan nu erbjuda alla sina ägare ett utbud av skrivare som listas i produktkatalogen nedan i form av tjänsten utskrift. 

Läs mer i produktkatalogen som du hittar som bilaga.

Publicerad 29.8.2019
Uppdaterad 29.8.2019