Händer som skriver post-it lappar

Projektledning

Även för interna eller externa projekt som inte är specifikt IT-relaterade kan Åda Ab erbjuda aktieägarna projektledartjänster.

Att anlita en tillfällig projektledare är ett kostnadseffektivt sätt att sköta bemanningen av ett projekt och våra projektledare kan även hoppa in vid produktionstoppar och under ordinarie projektledares ledigheter. De kan även anlitas för en eller flera olika etapper i projektet.

Åda Ab erbjuder kompetenta och flexibla projektledare som kan leda och driva projekten framåt och därmed underlätta processen och arbetet med att ro projektet i hamn.

Projektledare kan anlitas utgående från aktieägarnas specifika tidsbehov och önskemål.