Datacenter abstrakt bild

Kapacitetstjänster

Åda erbjuder via sin IT-drift den plattform alla verksamheter behöver för att sköta sina servrar och datanätverk samt köra sina program och filer. 

IT-drift är ett brett område som rymmer många tjänster och tekniker och Åda driftar en mängd olika operativsystem, databaser och applikationer. Vår kunniga personal har lång erfarenhet av komplexa system och kan hjälpa er att sätta upp kundunika fullt integrereade system.

Åda ser till att er IT-drift  fungerar och säkerställer att systemen är uppdaterade och säkra.