Upphandlingar

Åda Ab är en upphandlande enhet enligt 5 § lag om offentlig upphandling FFS (2016/1397). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder.

Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som Ådas styrelse fastställt och som bolaget följer samt de allmänna avtalsvillkor som hänvisas till flertalet upphandlingar.

Upphandling av IT system gällande hantering av studiestöd samt kringliggande processer

6.9.2019 | Upphandlingar
Upphandling av IT system gällande hantering av studiestöd samt kringliggande processer finns nu publicerad på e-avrop.  För att komma till e-avrop och söka efter upphandlingen: http://info.e-avrop....
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 30.8.2019