Upphandlingar

Åda Ab är en upphandlande enhet enligt 5 § lag om offentlig upphandling FFS (2016/1397). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder.

Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som Ådas styrelse fastställt och som bolaget följer samt de allmänna avtalsvillkor som hänvisas till flertalet upphandlingar.

Upphandling av IT konsulttjänster

6.9.2019 | Upphandlingar
Upphandling av IT konsulttjänster finns nu publicerad på e-avrop. Se denna länk:  https://www.e-avrop.com/ada/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46351 Alternativt kan du söka efter upphandlingen på: ...
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 30.8.2019