Shoppingvagn framför dator

Inga upphandlingar hittades.

Upphandlingar

Åda Ab är en upphandlande enhet enligt 5 § lag om offentlig upphandling FFS (2016/1397). Detta innebär att Åda Ab är upphandlande enhet för sina ägare som sedan köper tjänster från bolaget. Alla aktieägare har rätt att ta del av de tjänster som Åda Ab erbjuder.

Till höger hittar du de upphandlinganvisningar som Ådas styrelse fastställt och som bolaget följer samt de allmänna avtalsvillkor som hänvisas till flertalet upphandlingar.

Åda använder sig av E-avrop för att publicera upphandlingar. Du hittar därmed alla våra aktuella upphandlingar via länken
https://www.e-avrop.com/ada/Default.aspx