Projekt

Efterfrågan på nya IT-system och -lösningar är stor inom alla organisationer samtidigt som befintliga IT-system behöver underhållas och utvecklas. Åda Ab projektleder, koordinerar och upphandlar IT-lösningar utgående från behov och önskemål på initiativ av kunderna.

För att IT-system ska kunna vara ett stöd för verksamheten kan de behöva anpassas till verksamheternas specifika behov. Beställarna har en aktiv roll i projekten och i arbetet med att kravställa för att lösningarna ska vara optimala för verksamheten de ska serva. Ådas roll och insats i projekten varierar därför i åtagande och omfattning. Ådas styrelse fattar beslut om prioritering av mer omfattande projekt.

Till stöd för det gemensamma projektarbetet har Åda tagit fram en anpassad version av PPS-modellen som underlättar kvalificering, prioritering och genomförande. Modellen ger samtidigt beställare, projektägare, stygrupp och projektledare ett verktyg för kontroll och uppföljning.

 

Nyheter inom Projekt

10.4.2019 - Tekniktunga projekt produktionssatta i mars
Under mars månad levererade Åda fyra stora viktiga och tekniktunga projekt till kund som innebar bl a flytt av ett antal servermiljöer till ny colocation (hall), brandväggsbyte, uppbyggnad av ny...
Läs mer om Tekniktunga projekt produktionssatta i mars ›
8.5.2018 - E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till e-tjänster (Kundinformation)
Offentliga Åland har snart möjlighet att erbjuda alla medborgare tillgång till e-tjänster! Ett projektavtal har tecknats mellan Åda Ab, Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, ÅMHM och ÅSUB för...
Läs mer om E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till e-tjänster ›
27.4.2018 - Nytt alarmsystem för Alarmcentralen
Åda Ab har under år 2017, på uppdrag av polismästare Maria Hoikkala vid Ålands polismyndighet, upphandlat ett nytt in- och utalarmeringssystem till Alarmcentralen i Mariehamn. Upphandlingskontraktet...
Läs mer om Nytt alarmsystem för Alarmcentralen ›
25.1.2018 - Offentliga Åland förbereder för e-tjänster (Kundinformation)
Ålands landskapsregering har tillsammans med kommunerna och Åda Ab tagit ett stort kliv framåt för det digitala Åland i ett omfattande och lyckat samarbete med Befolkningsregistercentralen (BRC)....
Läs mer om Offentliga Åland förbereder för e-tjänster ›
18.4.2017 - Åda levererar administrationssystem för jakt på Åland (Kundinformation)
I samband med att Ålands Landskapsregering beslutat att tillåta vårjakt har Åda levererat ett nytt administrationsverktyg för att hantera ansökningar, handläggning och rapportering. 
Läs mer om Åda levererar administrationssystem för jakt på Åland ›
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 13.9.2019