Projekt

Efterfrågan på nya IT-system och -lösningar är stor inom alla organisationer samtidigt som befintliga IT-system behöver underhållas och utvecklas. Åda Ab projektleder, koordinerar och upphandlar IT-lösningar utgående från behov och önskemål på initiativ av kunderna.

För att IT-system ska kunna vara ett stöd för verksamheten kan de behöva anpassas till verksamheternas specifika behov. Beställarna har en aktiv roll i projekten och i arbetet med att kravställa för att lösningarna ska vara optimala för verksamheten de ska serva. Ådas roll och insats i projekten varierar därför i åtagande och omfattning. Ådas styrelse fattar beslut om prioritering av mer omfattande projekt.

Till stöd för det gemensamma projektarbetet har Åda tagit fram en anpassad version av PPS-modellen som underlättar kvalificering, prioritering och genomförande. Modellen ger samtidigt beställare, projektägare, stygrupp och projektledare ett verktyg för kontroll och uppföljning.

 

Nyheter inom Projekt

2.6.2021 - Suomi.fi tjänsten befogenheter produktionssatt hos Fordonsmyndigheten
Under hösten och våren har Fordonsmyndigheten arbetat med att sätta igång befogenheter till sina e-tjänster. Detta innebär att du som privatperson kan ge en digital fullmakt till en annan person att...
Läs mer om Suomi.fi tjänsten befogenheter produktionssatt hos Fordonsmyndigheten ›
10.4.2019 - Tekniktunga projekt produktionssatta i mars
Under mars månad levererade Åda fyra stora viktiga och tekniktunga projekt till kund som innebar bl a flytt av ett antal servermiljöer till ny colocation (hall), brandväggsbyte, uppbyggnad av ny...
Läs mer om Tekniktunga projekt produktionssatta i mars ›
8.5.2018 - E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till e-tjänster (Kundinformation)
Offentliga Åland har snart möjlighet att erbjuda alla medborgare tillgång till e-tjänster! Ett projektavtal har tecknats mellan Åda Ab, Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, ÅMHM och ÅSUB för...
Läs mer om E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till e-tjänster ›
27.4.2018 - Nytt alarmsystem för Alarmcentralen
Åda Ab har under år 2017, på uppdrag av polismästare Maria Hoikkala vid Ålands polismyndighet, upphandlat ett nytt in- och utalarmeringssystem till Alarmcentralen i Mariehamn. Upphandlingskontraktet...
Läs mer om Nytt alarmsystem för Alarmcentralen ›
25.1.2018 - Offentliga Åland förbereder för e-tjänster (Kundinformation)
Ålands landskapsregering har tillsammans med kommunerna och Åda Ab tagit ett stort kliv framåt för det digitala Åland i ett omfattande och lyckat samarbete med Befolkningsregistercentralen (BRC)....
Läs mer om Offentliga Åland förbereder för e-tjänster ›
Publicerad 22.1.2016
Uppdaterad 24.8.2022