Vad är PPS?

Om PPS

Kompetens gällande projektstyrning krävs inte bara hos projektledaren utan även hos resursägare, styrgrupper, projektgrupper, beställare och medarbetare samt hos organisationens högsta ledning. Praktisk projektstyrning (PPS) är ett verktyg för att aktivt planera och leda ett projekt, från idé till slutrapport.

PPS är praktiskt, stödjande och beprövat. Det omfattar alla roller i projektverksamheten och effektiviserar arbetet mot ett resultatorienterat mål.

Syftet med PPS är att genom ett effektivt projektarbete bidra optimalt till kundens verksamhetsmål.

PPS fungerar som ett stöd längs med hela projektet. Med tydliga effektmål, stöd för initiering av rätt projekt och löpande prioriteringar av projektmaterialet görs arbetet effektivt och professionellt. Under projektets gång stäms kundnytta och kvalitet kontinuerligt av för att säkerställa ett lyckat projektresultat.

Under hela projektets gång har du även stor nytta av de användbara checklistor och mallar som finns att tillgå. PPS är även helt oberoende av vilket slags resultat projektet producerar och vilken produktionsmodell som nyttjas.
 

Ett projekt med PPS

Ett projekt startas då projektägaren tar fram ett projektdirektiv. Projektledaren genomför sedan förberedelsearbetet och dokumenterar resultatet i projektplanen. Med projektplanen som bas genomförs projektet genom att med struktur och ordning styra arbetet mot sitt mål. Korrigerande styrgruppsbeslut kan tas vid behov i definierade beslutspunkter. Inom PPS beskrivs åtta olika beslutspunkter.

Under projektets gång rapporteras regelbundet projektläget i statusrapporter. Alla beslut dokumenteras, exempelvis i styrgruppsprotokoll.

Varje projektdeltagare kan känna sig delaktig i alla moment och arbeta för att alla handlingar leder mot det gemensamma målet.
 

Åda Ab och PPS

Vi på Åda Ab använder PPS inom alla projekt.