Ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid Åda Ab består av:

Tf VD, Anna Dahlman
​+358 18 532 198
+358 457 355 0198
anna.dahlman@ada.ax

Teknisk chef (CTO), Sven Sjöblom
+358 18 532 108
+358 457 355 0108
sven.sjoblom@ada.ax 

Projektchef
Vakant

Administrativ chef, Anette Korpi
+358 18 532 197
+358 457 529 1197
anette.korpi@ada.ax

Publicerad 23.2.2016
Uppdaterad 1.9.2022