Ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid Åda Ab består av:

VD, Christian Jansson
​+358 18 532 199
+358 457 355 0197
christian.jansson@ada.ax

Administrativ chef, Susann Råstedt
+358 18 532 197
+358 457 355 0120
susann.rastedt@ada.ax

Säkerhetschef, Sven Sjöblom
+358 18 532 108
+358 457 355 0108
sven.sjoblom@ada.ax 

Projektchef, Camilla Sundkvist
+358 18 532 165
+358 457 355 0165
camilla.sundkvist@ada.ax

Teknisk chef (CTO), Anette Sundman
+358 18 532 106
+358 457 355 0106
anette.sundman@ada.ax

Operativ chef (COO), Andreas Henriksson
+358 18 532 114
+358 457 355 0127
andreas.henriksson@ada.ax

Teamledare, Fredrik Pettersson
+358 18 532 124
+358 457 355 0124
fredrik.pettersson@ada.ax 

Teamledare, Mikael Mattsson
+358 18 532 124
+358 457 355 0124
mikael.mattsson@ada.ax