E-tjänsteplattformens inloggningssida med en vacker målning av Jonas Wilén.

E-tjänstplattformen

Åda erbjuder en e-tjänstplattform som tjänst till sina kunder. E-tjänstplattformen möjliggör för myndigheter och kommuner att sköta sina ansökningsärenden elektroniskt med säker dataöverföring. 

E-tjänstplattformen är en tjänst där en administratör kan bygga sitt formulär med hjälp av en enkel och intuitiv formuläreditor. Därefter publiceras formuläret och en länk kopieras till den egna webbsidan. 

Tjänsten ger även möjlighet att ansluta mot Suomi.fi tjänster för e-identifiering och e-betalning. 

Då en medborgare eller ett företag har lämnat in ett svar sparas det i e-tjänstplattformen tills det hämtas ut. Det finns även möjligheter att integrera mot sitt ärendehanteringssystem så att svaren automatiskt läses in. 

Åda stöder kommunen eller myndigheten i att ta tjänsten i bruk. Detta kan vara genom att ge utbildning i tjänsten, hjälpa till med att skapa formulär och hantera ansökningar och installation av Suomi.fi tjänster. 

Då tjänsten är implementerad kan kommunen eller myndigheten ta plats i tjänsteförvaltningen som styrs enligt Ådas tjänsteförvaltningsmodell. 

Vill du veta mera? Tag kontakt med Tjänsteägare Ida Ericson på ida.ericson@ada.ax