Åda är en Great Place to Work 2020!

Åda är en Great Place to Work 2020! Hela 74 % av de som jobbar på Åda tycker att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”.

Vi är stolta och glada över certifieringen och resultatet.