Åda är ett Great Place to Work i år igen!

Årets medarbetarundsökning gjordes i maj 2022 och glädjande nog fick vi resultatet att hela 76 % av de som deltog i undersökningen tycker att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”.

81 % skulle rekommendera sin arbetsplats till andra, 86 % är stolta över det som Åda åstadkommer, 91 % anser att man uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid samt 95 % säger att medarbetarna bryr sig om varandra.

62 % av de som deltog tror att kunden skulle ge oss högsta betyg, ett resultat som nog kunde varit ännu högre med tanke på att användarnöjdheten i maj var hela 96 % (användarnöjdhet mäts kontinuerligt under året).

Den största försämringen från tidigare är att enbart 33 % anser att ledare/chefer har en tydlig vision för organisationen och hur vi ska nå dit. Tyvärr en effekt av att arbetet med att klargöra Ådas uppdrag har dragit ut på tiden. Vi hoppas att det ska klarna så att det resultatet ser bättre ut i nästa mätning.

Vi gläder oss över det positiva resultatet men jobbar samtidigt vidare mot ett ännu bättre!