Åland bättre än Fastlandsfinland – IT-samarbete gör åländska kommuner mindre sårbara

Åda-projekten, till exempel det gemensamma ekonomisystemet, bygger på samarbete. Ingen kan bestämma allt utan alla inblandade får ge och ta och det finns alltid en minsta gemensam nämnare, säger Ådas vd Katarina Donning.

"Ett gemensamt ekonomisystem tas snart i bruk i de åländska kommunerna och kommunalförbunden. De har varit med och utformat systemet medan det samägda bolaget Åda skött upphandlingen. Enligt en granskning som Svenska Yle gjort är samarbetet mellan svensk- och tvåspråkiga kommuners it-köp skralt. Tre av fyra kommuner uppgav enligt granskningen ”att de bara har enstaka eller inga IT-samarbeten på gång med andra kommuner”.

Åland stack ut i granskningen och det tack vare det offentliga bolaget Åda. Det nya ekonomisystemet, som är på kommande, är ett färskt exempel på ett av flera resultat av den gemensamma satsningen." skriver Helena Forsgård i en artikel i tidningen Kommuntorget.fi.

Läs hela artikeln här: https://kommuntorget.fi/it-och-information/aland-battre-an-fastlandsfinland-it-samarbete-gor-alandska-kommuner-mindre-sarbara/

 

 

 

Publicerad 4.12.2020
Uppdaterad 4.12.2020