Arbetsplatsutrustning

Åda har tillsammans med Ålands landskapsregering, Ålands- Hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Högskolan på Åland under 2017 tagit fram arbetsplatsutrustning bestående av datorer, laptops, läsplattor och skärmar. 
Upphandlingen blev klar under februari och ramavtal med leverantörerna är tecknade. Ådas ägare och kunder kan därmed avropa utrustning från ramavtalen.

I produktkatalogen finner ni mer information gällande den utrustning som kan avropas via ramavtalen. 
Ni beställer genom att mejla helpdesk@ada.ax eller ringa vår support på 12 900

Om ni har frågor gällande produkterna är ni välkomna att ringa 12 900.

Publicerad 15.2.2018
Uppdaterad 6.3.2020