Bärbara datorer till skola i Zemite, Lettland

Via Åda har Ålands landskapsregering och näringsminister Fredrik Karlström tillsammans möjliggjort för eleverna i Zemite skola i Lettland att fortsätta skolgången på distans genom digital undervisning. Nio bärbara datorer har donerats, tömts och säkrats av Ådas personal och är nu på väg till Lettland. Vi på Åda är glada att kunna bistå i att hjälpa skolbarnen i Zemite och tacksamma för den smidighet och samarbetsvilja alla har visat.

Hjälpsändningen uppmärksammades även i en artikel i Tidningen Åland, 17.04.2020 varifrån bilden är tagen.