Begäran om information: IT-drift

Åda utvärderar möjligheten att etablera teknisk drift av sin IT plattform hos en strategisk leverantör och framtida partner...

Läs mer under Upphandling.

Publicerad 25.1.2017
Uppdaterad 25.1.2017