Bolagsstämma 14 juni 2016

Åda Ab inbjuder alla ägare till bolagsstämma 14 juni 2016 kl. 13.00 i konferensrum Klinten, iTiden.

Läs mer i kallelsen som du hittar under rubriken Bilagor.