Bra tillgänglighet via Ådas hemsidespaket

Enligt Svenska Yles test av tillgänglighet på webbplatser är Saltviks hemsida mest tillgänglig av de offentliga och samhällsviktiga webbplatser som granskades. Saltvik och ett flertal kommuner har sin webbplats via Åda och utnyttjar det hemsidespaket som vi erbjuder – av dessa fick de flesta höga poäng i tillgänglighetsgranskningen. Ådas hemsidespaket erbjuds i samarbete med Strax kommunikation Ab. 

Åda erbjuder även de kunder som så önskar en tillgänglighetsgranskning genom ett samarbete med 7minds där webbplatsens teknik och klarspråk utvärderas och vi har även erbjudit ett flertal utbildningar inom tillgänglighet.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster skärps genom det s.k. tillgänglighetsdirektivet som kräver att den offentliga sektorns webbsidor måste vara tillgängliga så att så många som möjligt kan använda dem. Lagen trädde i kraft 1.5.2019 med tillämpning på alla myndigheters hemsidor fr.o.m. 23.9.2020 och Svenska Yle granskade inför det hundratals sidor som enligt lagen måste vara tillgängliga.

Är ni intresserade av Ådas hemsidespaket eller att få en tillgänglighetsgranskning utförd – kontakta då projektchef Lynn Häggblom, lynn.haggblom@ada.ax.

Läs hela artikeln här: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/10/manga-offentliga-webbsidor-har-dalig-tillganglighet-och-alldeles-snart-maste-det