E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till e-tjänster

Offentliga Åland har snart möjlighet att erbjuda alla medborgare tillgång till e-tjänster!

Ett projektavtal har tecknats mellan Åda Ab, Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, ÅMHM och ÅSUB för att tillsammans med en lokal leverantör bygga upp en e-tjänstplattform för offentliga Åland. Den åländska e-tjänstplattformen kommer att dra nytta av den digitala utveckling som pågår inom offentlig sektor i Finland genom att använda samma lösningar för exempelvis e-identifiering, betalningar och informationsdelning.

"Den digitaliseringsprocess som landskapet nu satt igång möjliggör en utveckling som moderniserar det åländska samhället inom it-området. Genom de e-tjänster som nu utvecklas skapar vi ett åländskt samhälle som är enklare, lättare och närmare för medborgarna och där de digitala lösningarna utgår från medborgarnas behov", säger IT-ansvarige minister Tony Asumaa.

Projektet, som är uppdelat i tre faser, har nyligen startat med den första fasen som innebär en uppbyggnad av själva plattformen och framtagning av en första e-tjänst för säker inlämning av statistikuppgifter.

"För oss som statistikmyndighet är det avgörande att kunna erbjuda ett smidigt sätt att lämna in uppgifter samtidigt som dataskyddet garanteras. Med den här nya plattformen kan vi ta emot alla slag av datafiler enkelt och säkert", säger ÅSUBs direktör Katarina Fellman.

Inom fas två utvecklas en e-tjänst med kopplingar mot de nationella lösningarna för e-identifiering och betalningar. Det första användningsområdet blir för ansökan om hembygdsrätt. Då kan du som medborgare enkelt ansöka om hembygdsrätt och även betala avgiften direkt på nätet.

I sista fasen görs kopplingar mot Befolkningsregistercentralens informationsled.  Informationsledet levererar efterfrågad information från andra anslutna myndigheters system direkt in i formuläret. Överföringen görs på ett säkert sätt och i realtid.

E-tjänstplattformen kommer göra det möjligt att bygga e-tjänster som fungerar oberoende av IT-miljö och där det är möjligt att spara exempelvis sin delvis ifyllda ansökan och återuppta arbetet med den vid ett senare tillfälle. Den nya säkra plattformen kan användas för de flesta myndighetsärenden där kunden fyller i ett formulär eller lämnar uppgifter.

E-tjänstplattformen beräknas vara fullt i bruk under hösten 2018 varefter hela det offentliga Åland i samarbete med Åda kan börja utveckla e-tjänster för medborgarna.