Extra bolagsstämma för Åda Ab, 28.9.2020 kl. 16:00

Åda Ab kallar härmed till extra bolagsstämma måndag 28 september 2020 kl. 16:00 i konferensrum Klinten, iTiden. Se bilaga för mer information.

På grund av rådande omständigheter med covid-19 och kraven på distansering ber vi er anmäla om ni kommer att närvara senast onsdag 23 september 2020. Detta för att vi ska kunna möblera på mest lämpligt sätt.

Om ni inte redan sänt in en fullmakt vill vi påminna om att en sådan bör kunna uppvisas. Fullmakten kan även sändas in på förhand per mail till anette.korpi@ada.ax om så önskas.