Information till Ådas kunder och användare med anledning av att Åland är i spridningsfasen gällande Covid-19

Då Åland nu har konstaterats vara i spridningsfasen kommer Åda att hantera kundärenden enligt följande:

Som under våren 2020 kommer Åda nu åter att begränsa närvaron ute hos kund så att endast absolut nödvändiga besök görs och ärenden löses i första hand på distans. I de fall ärendet kräver ett besök ute hos kund eller hos Åda ska detta kommas överens om per telefon innan besöket görs och tillräcklig distans mellan personerna hållas under besöket. Vi rekommenderar även att vår personal samt eventuella besökare till oss bär munskydd.

Vi ber er fortsättningsvis använda de normala vägarna för att anmäla ett ärende – i första hand vår webbportal https://helpdesk.ada.ax (ange så mycket uppgifter om ärendet som möjligt) och i andra hand per telefon 018-12900. Undvik att kontakta vår personal direkt per telefon eller e-post då det gör ärendehanteringen långsammare.

Vi hoppas att vi tillsammans, genom dessa åtgärder, kan bidra till att stoppa smittspridningen!
Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!