Information till Ådas kunder och användare med anledning av Covid-19

Med anledning av det förhöjda riskläget i Finland och på Åland är det viktigt att vi alla arbetar för att begränsa spridningen av Covid-19 viruset.

Åda kommer därför att begränsa närvaron ute hos kund så att endast absolut nödvändiga besök görs. Vi kommer i första hand att försöka lösa ärenden på distans och om detta inte är möjligt kommer vi överens om hur vi gör besöket för att i så stor utsträckning som möjligt undvika eventuell smittspridning.

För att vi ska kunna lösa era ärenden på smidigaste sätt – anmäl ärendet i första hand via vår webbportal https://helpdesk.ada.ax och ange så mycket uppgifter om ärendet som möjligt. I andra hand - kontakta oss på telefon 018-12900.

Om ärendet inte är brådskande – vänta gärna med att anmäla det tills läget har förbättrats.

Med hopp om att vi tillsammans kan undvika onödig smittspridning!