Information till Ådas kunder och användare med anledning av Covid-19 - uppdaterad 18.3.2020

Med anledning av det förhöjda riskläget i Finland och på Åland är det viktigt att vi alla fortsättningsvis arbetar för att begränsa spridningen av Covid-19 viruset.

Som vi tidigare meddelat kommer Åda att begränsa närvaron ute hos kund så att endast absolut nödvändiga besök görs och ärenden löses i första hand på distans. I de fall ärendet kräver att ett besök görs ska detta kommas överens om per telefon innan besöket görs – detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika korskontaminering.

Vi har för tillfället många som ringer och behöver hjälp i samband med att man övergår till distansarbete i större grad. Vi ber om förståelse för att det kan bli telefonkö men vi ber er om tålamod – vi svarar så snabbt vi kan.

Vi ber er fortsättningsvis använda de normala vägarna för att anmäla ett ärende – i första hand vår webbportal https://helpdesk.ada.ax (ange så mycket uppgifter om ärendet som möjligt) och i andra hand per telefon 018-12900. Undvik att kontakta vår personal direkt då det gör ärendehanteringen långsammare.

Om ärendet inte är brådskande – vänta gärna med att anmäla det tills läget har förbättrats.

Med fortsatt hopp om att vi tillsammans kan undvika onödig smittspridning!