Information till Ådas kunder och användare med anledning av förlängda begränsningar för att bromsa Covid-19

Enligt besked från Finlands regering kommer begränsningarna för att bromsa Coronaviruset att vara i kraft ytterligare en månad. Med anledning av detta kommer Åda att fortsättningsvis arbeta så att vi begränsar spridningen av viruset så mycket vi kan.

Som tidigare kommer Åda att begränsa närvaron ute hos kund så att endast absolut nödvändiga besök görs och ärenden löses i första hand på distans. I de fall ärendet kräver att ett besök görs ska detta kommas överens om per telefon innan besöket görs och tillräcklig distans mellan personerna hållas under besöket. Detta då vi vill undvika smittspridning och värnar om vår personals hälsa.

Vi har fortsättningsvis många som ringer och behöver hjälp för att jobba på distans. Vi ber om förståelse för att det kan bli telefonkö men vi ber er om tålamod – vi svarar så snabbt vi kan.

Vi ber er fortsättningsvis använda de normala vägarna för att anmäla ett ärende – i första hand vår webbportal https://helpdesk.ada.ax (ange så mycket uppgifter om ärendet som möjligt) och i andra hand per telefon 018-12900. Undvik att kontakta vår personal direkt per telefon eller e-post då det gör ärendehanteringen långsammare.

Vi tackar för ert tålamod och förståelse - tillsammans kan vi få verksamheten att fungera även i detta extraordinära läge!